Іс-шараны ұйымдастыру бойынша қызмет көрсетутуралы шарт – оферта

17.01.2019 жыл

Бұдан әрі «Орныдаушы» деп аталатын «Бизнес Бастау Кәсіпкерлік Мектебі» ЖШС-гіоферта негізінде бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын әрбіржеке немесе заңды тұлғаларға іс-шара ұйымдастыру бойныша қызмет көрсету туралы шарт – оферта жасасу туралы ұсыныс жасайды.

Осы шарттың талаптарын қабылдаған, яғни акцепт жасаған тұлға, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 395, 396, 447 бабтарына сәйкес Тапсырыс берушіге айналады.

Сол себепті Орындаушы Сізге осы шарттың талаптарын мұқият оқып, танысып, онда көрсетілген талаптармен келіспеген жағдайда акцепт немесе шарт жасасудан бас таруыңызды ұсынады.

Тапсырыс беруші Орындаушының іс-шара ұйымдастыру қызметі үшін ақысын 100% алдын ала төлем жасаған немесе акция, арнайы ұсыныс негізінде бір бөлігінтөленген сәттен бастап Акцепт толық әрi бұлтарыссыз жасалған болып саналады.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Шарттыңмәні бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын №1 қосымшада қарастырылған пакеттер аясында қызмет көрсету бойынша іс-шараларды бұдан әрі «Іс-шара» ұйымдастыру болып табылады.

Қызмет көрсету екі түрлі тәсілмен:оффлайн – Тапсырыс берушінің Орындаушы аудиториясында тікелей қатысуы арқылы және онлайн – интернет желісін пайдалана отырып көрсетілім (трансляция) арқылы жүзеге асырылады. Тапсырыс беруші іс-шаралар бойынша толық ақпаратты Орныдаушының интернет сайтынан келесі мекен-жайлар бойынша ала алады: https://biznes-bastau.kz; http://samgau.biznes-bastau.kz; http://vip.biznes-bastau.kz;http://biznes-bastau.kz/ozgeris; http://biznes-bastau.kz/courses.

1.2. Осы Шарт негізінде Орындаушы келесі қызметтерді көрсетеді:

1.2.1. Іс-шараның бағдарламасы мен күнтізбесін дайындау;

1.2.2. Іс-шараны өткізу;

1.2.3. Іс-шара барысында ақыл, кеңестер беру;

1.2.4. Іс-шара бойынша қызмет көрсету барысында толық ұйымдастырушылық қызмет.

1.3. Іш-шараның басталатын күні мен уақыты Орындаушының жоғарыда аталған интернет сайтында көрсетілген. Қажет болған жағдайда Орындаушы өз өкілдері арқылы Тапсырыс берушіге оның осы шартты толтыру барысында көрсеткен кері байланыс құралдарына СМС-хабарлама неменсе қоңырау шалу арқылы қосымша хабардар етеді.

1.4. Іс-шараға қатысу құны осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын №1 қосымшада қызмет көрсету құыны мен іс-шара ұйымдастыру құны енгізіліп көрсетілген.

1.5. Шарт жасасу (жария шарт-офертаға акцепт жасау) төмендегілерді орындау арқылы іске асырылады:

1.5.1. Орындаушының 1.1. тармақшасындакөсетілген мекен-жайдағы интернет сайтындаорналасқан іс-шаралар парақшасында және/немесе субдоменді сайттарында іс-шараға қатысу жөніндегі өтінім толтырады. Тапсырыс беруші өтінім толтырып болып, Орындаушыға «шарттың талаптарымен келісемін» деген бағанға арнайы белгі қойып арнайы батырма («Сатып алу»; «Тіркелу»; «Ақпарат алу»; «Жіберу»; «Өтінім қалдыру»; «Почтаға жіберу»; «Жүктеу»; «Курсқа жазылу»; «Менің идеям бар»; «Жазылу» ; «Шартты орындаңыз»; «Тестті бастау»; «Видео көру»; «Кері байланыс»; «Өтініш қалдыру»; «Тренингке жазылу»; «Онлайн трансляцияға кіру»; «Материалды алу»; «Орын алып қою»; «Талқыға дайынмын!»; «Қатысу»; «Тегін үйрену; «Алғашқы сабаққа жазылу»; «Тіркелу»; «Тренингке қатысамын»; «Қоғамға қосылу» ; «Мне интересен бесплатный дизайн проекта»; «Воспользоваться предложением»; «Получить бонусы»; «Хочу бесплатную консультацию»; «Орын алу») батырмасын баса отырып осы шарттың талаптарымен келісетіндігін растайды;

1.5.2. Тапсырыс беруші төлем кұралын таңдап, төлемге арналған деректерді толтырып төлем жасайды.

1.5.3. Тапсырыс беруші төлем кұралын таңдап, төлемге арналған деректерді толтырып төлем жасайды.

2. ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ БАҒАСЫ, ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ІС-ШАРАҒА ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ

2.1. Іс-шараға қатысу үшін Тапсырыс беруші Орындаушының жоғарыда аталған сайтына немесе субдоменді сайттарында іс-шараға қатысу жөніндегі өтінім қалдыруы керек. Өтінім толтыру барысында бүкіл анықтамалық ақпаратты +7 747 094 19 20 нөмірі арқылы ала алады.

2.2. Өтінім толтыру барысында Тапсырыс беруші өзі туралы келесі мәліметтерді көрсетуге міндетті:

2.3. Тапсырыс беруші интернет-банкинг арқылы және/немесе картамен Орындаушының қызмет ақысын төлемеген болса, онда келіп түскен өтінім бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге төлеуге шот ұсынады.

2.4. Шарт бойынша көрсетілетін қызметтердің бағасы Тапсырыс берушінің таңдаған пакетіне байланысты осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылаты №1 қосымшаға сай анықталады.

2.5. Шарттың 2.3. тармақшасына сай талаптарменжасалатын төлем 3 (үш) жұмыс күні ішінде алдын-ала 100% мөлшерінде төленеді, бірақ кез-келген жағдайда Іс-шара басталмастан бұрын. Төлем төлеудің басқа да тәртібі Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын №1 қосымшасында көрсетілген акциялардың (арнайы ұсыныс) шарттарына сәйкес қолданылуы да мүмкін.

2.6. Орындаушы ұйымдастырған іс-шараның қызметақысын төлеу, Тапсырыс берушімен келесідей тәсілдер арқылы жүзеге асырылады:

2.7. Тапсырыс берушінің пайдасына, яғни оның орнына Орындаушының қызметін үшінші тұлғалар төлеуге мүмкіндігі бар. Егер төлем қолма-қол ақша немесе есеп айырысу шотына аудару арқылы жүзеге асырылса, онда төлем құжаттарындаТапсырыс беруші үшін төлем жасалғандығыміндетті түрде көрсетілуі керек. Төлемді төлем терминалдары арқылы үшінші тұлға жүзеге асырған жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыға оның көшірмесін жолдуарқылы хабардар етуге міндетті.

2.8. Осы Шартта қарастырылған негіздер бойынша төленген ақшаны кері қайтару төлем жасаған тұлғаның нақты өзіне, сол деректемелеріне және сол тәсілмен 5(бес) жұмыс күн ішінде жүзеге асырылады.

2.9. Егер Тапсырыс берушінің ұсынысымен оффлайн тәсілі онлайнға өзгертілген болса, онда баға айырмасы қайта есептелмейді және ақша қаражаты айырмашылығы кері қайтарылмайды. Ал егер, Тапсырыс берушінің ұсынысымен онлайн тәсілінен оффлайнға өзгертілген болса, онда Тапсырыс беруші 5 (бес) жұмыс күні мерзім ішінде қосымша ақыны, бағалар айырмашылығын төлеуге міндеттенеді.

3. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1. Орындаушы құқылы:

3.1.1. Іс-шараның мазмұны мен мәтінін өз бетінше жетілдіруге, оқу-әдістемелік құралдарымен қолдауды қамтамасыз етуге, оқу технологияларын таңдауға және курсты жүргізетін оқытушыларды дербес анықтауға;

3.1.2. Бос орын болған жағдайда Тапсырыс берушіге қызмет көрсету;

3.1.3. Іс-шараның өтуі барысында Тапсырыс берушіге бейне түсірілім жүргізуге тиым салуға;

3.1.4. Қызмет көрсету барысында фото және бейне түсірілім жүргізуге және ол материалдарды өз қалауы бойынша пайдалануға.

Шартқа қол қоя отырып, Іс-шара барысында Тапсырыс берушінің қатысуымен жасалған фото және бейне материалдарды Орындаушының өз қалауы бойынша пайдалануына қайтымсыз келісім беретіндігі Тапсырыс берушіге ескертілген.

3.1.5. Тапсырыс беруші Шарт бойынша міндеттемелерді бұзған жағдайда, Орындаушының бір жақты тәртіпте қызмет көрсетуін тоқтатуға және Тапсырыс берушімен бұрында төленген ақша қаражатын қайтарудан бас тартуға құқылы екендігімен Тапсырыс беруші келіседі, өйткенімұндай іс-әрекеттерТапсырыс берушінің Шарттан бір жақты бас тартуы болып саналады.

3.1.6. Тараптар Орындаушының қызмет көрсету орнын, мерзімін және уақытын өзгертуге құқылы екендігімен келіседі. Өзгертулер туралы хабарлама Тапсырыс берушіге, осы Шарттың «Деректемелер» бөлімінде немесе өтінім толтыру барысында көрсетілген Тапсырыс берушінің байланыс телефон нөміріне қоңырау шалу/ e-mail/SMS хабарлама жіберу арқылы, астана уақытымен 23 сағат 59 минуттан кешіктірмей жіберілуі тиіс. Орындаушы Тапсырыс берушінің көрсеткен телефон нөмірлерінің растығына, сонымен қатар Орындаушыға байланысты емес себептермен, Тапсырыс берушінің байланыс аясынан тыс жерде болғанына қарамастан, Тапсырыс берушінің хабарламаны дер кезінде алмауынажауапты болмайды.

3.1.7. Тапсырыс беруші іс-шара талаптарымен көзделген тапсырмаларды орындамағаныүшін, Орындаушы Тапсырыс берушіні келесі өтетін күнтізбелік іс-шараға қатысуына рұқсат бермеуіне құқылы екендігіне, ал Орындаушы Тапсырыс берушінің бұрын төлеген ақшасын қайта есептеуге және қайтаруға міндетті емес екендігіне Тараптар осы шартқа қол қоя отырып келіседі.

3.1.8. Орындаушы Тапсырыс берушінің негізсіз жала жабу немесе маңайындағы адамдарды азғыру/арандату арқылы Орындаушының іскерлік беделіне теріс ықпал ету әрекетініңорын алу фактілерін анықтаған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Тапсырыс берушіні әкімшілік/қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы өтінішпен уәкілетті органдарға жүгінуге. ОрындаушыТапсырыс берушінің бұл әрекетін,жеке көздеген мақсаттары үшін Орындаушының іскерлік беделіне қасақана нұқсан келтіру ретінде қарастырады. Тапсырыс берушінің осындай әрекеттеріне қатысты айыбы дәлелденген жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушінің бұрында төлеген ақшасын қайтармай, бір жақты соттан тыс тәртіпте Тапсырыс берушімен Шартты бұзуға.

3.1.9. Тапсырыс берушінің іс-шара барысында оқу үрдісіне қажетті материалдық-техникалық құралдары болмаған жағдайда, Тапсырыс берушінің Іс-шараға қатынасуына рұқсат бермеуіне;

3.1.10. Тапсырыс беруші «Аламан» пакетін таңдап, іс-шара барысында оның бас спикері Нұрсила Ахметбек Күсетайұлының және оның өзге де спикерлерінің берген тапсырмаларын бірге-бір орындап, олардың берген 8 (сегіз) құралын толық меңгеріп, оларды қолданып табысқа жете алмса және соны дәлелдесе Орындаушы Тапсырыс беруші төленген ақшасын толығымен қайтарып беруге құқылы.

3.2. Орындаушы міндетті:

3.2.1. Тапсырыс берушіге Орындаушы ұйымдастырған іс-шара аясындаоған қатысты барлық қажетті ақпаратты ұсынуға;

3.2.2. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша Орындаушының ұсынатын қызметтеріне қатысты кеңес беру арқылы қолдау көрсетуге;

3.2.3. Орындаушының қызмет көрсетуі кезеңінде Тапсырыс берушінің өмірі мен денсаулығының сақталуын қамтамасыз ететін белгіленген стандарттарға сәйкес оқытудың қауіпсіз жағдайларын жасауға;

3.3. Тапсырыс беруші міндетті:

3.3.1. Іс-шараның басталатын күнін, уақытын, бағасын, талаптарын өз бетімен және уақытында білуге;

3.3.2. Осы Шартты жасау кезінде байланысу ақпараттарымен қоса, өзі туралы қатесіз, дұрыс ақпараттар ұсынуға. Байланыс құралдары немесе жеке басына қатысты мәліметтеріөзгерген жағдайда, Орындаушыны кез-келген қол жетімді тәсілмен тез арада хабардар етуге;

3.3.3. Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын №1қосымшадабелгіленген баға мен тәртіпке сәйкес іс-шара ақысын уақытында төлеуге;

3.3.4. Тапсырыс беруші төлеген іс-шараның барлық сабақтарына өзі келіп/қашықтықтан (трансляция) қатысуға және Орындаушы ұсынған нұсқаулыққа сәйкес оның тапсырмаларынтолық орындауға.

Егер Тапсырыс беруші тапсырмаларды орындамаса, сабаққа қатыспаса, онда ол қызмет көрсету сапасына кінәрат-талап қоюға құқысыз, өйткені оның өзі көрсетілетін қызметтерді алуға бағытталған әрекеттерді жүзеге асырған жоқ.

3.3.5. Іс-шараға кешікпей келуге.

Кешігіп келген Тапсырыс берушіге Іс-шара бойынша басталып кеткен сабақтарға кіруге, келесі үзіліс болғанша рұқсат етілмейді. Бұл ретте төленген ақша қаражаты қайтарылмайды.

3.3.6. Іс-шараны жүргізу барысында Орындаушы айтқан, Шартта көрсетілген барлық талаптарды орындауға.

Осы Шартта көрсетілген талаптарды бұзған жағдайда Орындаушы көрсетілген қызметтердің сапасына жауапты болмайды және Шартты бір жақты соттан тыс тәртіпте бұзу құқығын өзіне қалдырады. Бұл ретте, Шарттың жарамдылық мерзімінде Тапсырыс берушімен төленген ақша қаражаты Орындаушымен қайтарылмайды, ол Тапсырыс берушінің Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерін бұзуына байланысты Шарт бойынша тұрақсыздық айыбы ретінде Тапсырыс берушіден ұсталынады.

3.3.7. Іс-шара өтуі барысында жалпыға ортақ қабылданған ережелерді сақтауға.

Оны бұзған жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушінің сабақтан шығуын және бір жақты соттан тыс тәртіпте Шартты бұзуға, сонымен қатар төлеген ақша қаражатын кері қайтармуға құқылы.

Осы ережелерге сәйкес келесі іс-әрекеттерге тыйым салынады:

3.3.7.1. Қоғамдық орындарда жүріп-тұру ережесін бұзуға, нақты айтақанда: зорлық-зомбылықтың және бұзақылықтың кез-келген көрінісі, мүлікті бүлдіру және қоқыс шашу, алкогольдік, есірткілік және басқа да заттарды пайдалану, Тапсырыс берушінің лайықсыз мінез көрсетуіне әкеліп соқтыратын алкоголь, есірткі немесе басқа да күшті әсер ететін дәрілік препараттардың ықпалында болу. Орындаушының курс өткізіліп жатқан аймаққа немесе орынжайға қару немесе айналасындағылардың өміріне және денсаулығына қауіпті кез-келген затты алып кіруге тыйым салынады.

3.3.7.2. Өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзуға, атап айтқанда: қоғамдық орындарда темекі шегу, тұтанғыш құрылғыларға/нысандарға жақын от көздерін пайдалану, жарылысқа/өртке әкелуі мүмкін басқа да заттарды қолдану. Бұл жағдайда жарылыс/өрттің пайда болуына, сонымен қатар шығынның орнын толтыруға барлық жауапкершілік Орындаушыдан, егер өзгесі дәлелденбесе, Тапсырыс берушіге ауысады.

3.3.7.3. Орындаушы курс бойынша сабақ жүргізіп жатқан кезде телефонмен сөйлесу, Орындаушының өз қызметтерін көрсетуі кезінде Тапсырыс берушінің аудио/видео түсірілім жасауына;

3.3.7.4. Арнайы орындардан тыс жерлерде тағам өнімдерін және сусындарды пайдалану;

3.3.7.5. Кез-келген тасымалдағышты әкеліп, кез келген пайымдағы ақпаратты тарату, соның ішінде Орындаушы өткізетін курсқа қатысы жоқ экстремистік және діни, саяси ақпараттарды тарату;

3.3.8. Орындаушыдан Шарт бойынша қызметтерді сапалы және өз уақытында алу үшін, Іс-шара барысында Орындаушымен ұсынылған материалдық-техникалық құралдарды пайдалануға және олардың өзінде болуына.

3.3.9. Орындаушымен Тапсырыс берушінің мүлікті жоюы/бүлдіруі анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай шығынды толық көлемде өтеуге.

3.4. Тапсырыс беруші құқылы:

3.4.1. Орындаушымен жүзеге асырылатын Іс-шараның күнтізбелік бағдарламасымен танысуға;

3.4.2. Осы Шарттың 1.1. тармақшасына сәйкес іс-шараға қатысу тәсілдерін (оффлайннан онлайнға және керісінше) ауыстыруға;

3.4.3. Өтініштің белгіленген үлгісіне сәйкес Шартты бұзу туралы, оған дейін кемінде 10(он) жұмыс күні бұрын Орындаушыны жазбаша хабардар етуге.

Өтініштің үлгісі Орындаушының орналасқан орны бойынша, Тапсырыс берушінің сұранысына орай беріледі. Тапсырыс берушінің іс-шарағақатысу үшін төлеген ақшалай қаражатын қайтару қабылданған арыздың мерзімінеорайкелесідей тәртіпте қайтарылатынына Тараптар осы Шартқа қол қоя отырып келісім береді:

3.4.3.1. Егер Тапсырыс беруші арызын Іс-шара басталмастан кемінде 15 (он бес) күн бұрын тапсырса, онда Тапсырыс берушінің төлеген ақша қаражатының 100% (жүз) пайызы қайтарылады;

3.4.3.2. Егер Тапсырыс беруші арызын Іс-шара басталмастан 14 (он төрт) пен 10 (он) күн бұрынғы аралықта тапсырса, онда Тапсырыс берушінің төлеген ақша қаражатының 70% (жетпіс) пайызы қайтарылады;

3.4.3.3. Егер Тапсырыс беруші арызын Іс-шара басталмастан 9 (тоғыз) күн мен 5 (бес) күн бұрынғы аралықта тапсырса, онда Тапсырыс берушінің төлеген ақша қаражатының 30% (отыз) пайызы қайтарылады;

3.4.3.4. Егер Тапсырыс беруші арызын Іс-шара басталмастан кемінде 4 (төрт) күн мен 1 (бір) күн бұрынғы аралықта тапсырса, онда Тапсырыс берушінің төлеген ақша қаражатының 15% (он бес) пайызы қайтарылады

3.4.3.5. Егер Тапсырыс беруші арызын Іс-шара басталғаннан кейін, жүргізу барысында немесе іс-шара аяқталғаннан кейін кез-келген күні тапсырса, онда Тапсырыс берушінің Іс-шараға төлеген ақша қаражаты қайтарылмайды.

3.4.4. Отбасылық немесе өзге де жағдайларға байланысты Тапсырыс беруші ағымдағы іс-шараға қатысуын тоқтатып, оны келесі ағымда, дәл сол тоқтаған күнтізбелік іс-шарадан бастап жалғастырып қатысуына құқылы.

Ол үшін Тапсырыс беруші Орындаушыны жазбаша түрде 5 (бес) күн бұрын хабардар етуі тиіс.

3.4.5. Қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші іс-шараға қатысу құқығын өзге тұлғаға беруге құқылы.

Бұл жағдайда осы Шартқа қосымша келісім жасалып Тараптармен бекітіледі. Іс-шараға қатысу құқығын өзге тұлғаға беру бір рет қана жүзеге асырылады және осы Шартта көрсетілген құқықтар мен міндеттер сол тұлғаға өтеді.

3.4.6. Орындаушы қызметінің сапасына қатысты наразылықтарындәлелдей отырып, оны әрі қарай зерделеу және жою үшін оны жазбаша түрде ұсынуға.

Олай болмаған жағдайда түрлі дереккөздердегі жарияланымдар, сонымен қатар Орындаушының іскерлік беделіне нұқсан келтіруі мүмкін жеке идеялар мен пікірлерді ауызша насихаттау, өз пайдасын көздеген мақсатта жала жабу ретінде қаралатын болады және Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу болып табылады.

3.4.7. Шарттың мәні, талаптары мен жүктелетін міндеттері Тапсырыс берушінің көңілінен шықпаған жағдайда осы Шартты жасасудан бас тардуға.

4. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕРІ

4.1. Осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаныүшін Тараптаросы Шартқа сәйкес және Қазақстан Республикасының заңнамасымен жауапкершілік көтереді.

4.2. Тапсырыс беруші техникалық, компьютерлік және заман талабына сай техникалық білімінің төмендігі салдарынан іс-шара бағадарламасын меңгере алмағандығына Орындаушы жауапты емес.

4.3. Орындаушы ұйымдастырған іс-шараның сапасы Тапсырыс берушінің жеке субъективті бағалауының нәтижесінде күткен сапасына сай келмегендігіне Орындаушы жауапты емес және ол Орындаушы ұйымдастырған іс-шараның сапасыздығының көрсеткіші ретінде есепке алынбайды.

4.4. Осы Шартқа қол қоя отырып Тапсырыс беруші іс-шараға кешіккен, үй жұысын орындамағаны үшін Орындаушы оны Іс-шараның келесі күнтізбелік сабағына қатыстырмуына құқылы екендігімен келіседі. Ол жағдайда Тапсырыс беруші төлеп қойған ақша соммасы осы Шартты жартылай бұзғаны үшін айыппұл ретінде төленген болып есептеледі.

4.5. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін, егер ол Тараптар болжай алмаған және Шартты орындауға тікелей қатысы болған өрт, су басу немесе жер сілкіну, сұрапыл апат, блокада, ереуіл, әскери қимылдар, лаңкестік әрекет және осы сияқты тағы да басқа еңсерілмес күштер жағдайының салдарынан болса жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмес күштердің жағдайына тап болған Тараптың міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар кезеңіне ұзартылады.

5. ШАРТТЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

5.1.Шарт екі Тараптың келісімімен тоқтатылады.

5.2. Тапсырыс беруші тарапынан тиісті төлем жасалмаған немесе міндеттемелері тиісті түрде орындалмаған жағдайда, Шарт Орындаушымен бір жақты соттан тыс тәртіпте тоқтатылады, бұл ретте Тапсырыс берушінің бұрында төлеген ақша қаражаты қайтарылмайды.

5.3. Шарт Тапсырыс берушінің бастамасымен тоқтатылған жағдайда, Тапсырыс берушінің бұрында төлеген ақша қаражатын қайтару осы Шарттың 3.4.3. тармақшаларының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ЖАУАПКЕРШІЛІК

6.1. Іс-шаражүргізу бойынша барлық оқу материалдары, жазба түрдегі құжат болсын, аудио және/немесе видеоматериалдар (вебинар, лекция жазбасы) және Орындаушының сайтындағы, Орындаушының оқу кабинетіндегі барлық ақпараттар Орындаушының авторлық құқығындағы объектілер болып танылады. Сол себепті Орындаушы Тапсырыс берушіге оларды пайда табу мақсатында көшіріп алуға, оларды көбейтіп, тиражға салуға тиым салынады. Сонымен қатар, ҚР заңнамасында қарастырылған авторлық құқық бұзушылықтың басқа да формаларына тиым салынады.

6.2. Осы Келісім шарттың 6.1. тармағында келтірілген фактілер орын алған жағдайда Орындаушының барлық көшірмелерді тартып алуға, авторлық құқықтағы объектілерді тираждаудан заңсыз жолмен түскен шығындар мен кірістерді Тапсырушыдан өтеп алуға, болмаса Орындаушы авторлық құқығын қорғауды талап етуге құқылы.

6.3. Орындаушы өзінің авторлық құқығы бұзылғандығы үшін Тапсырыс берушіні қылмыстық жауапкершілікке тарту мақсатында мемлекеттік органдарына жүгінуге құқылы.

6.4. Жариялау құқығы Орындаушының өз құзырында. Тапсырыс берушіге іс-шара барысында берілген материалдарын жариялау құқығы берілмейді.

7. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

7.1. Шартты орындауға байланысты туындаған даулар мен келіспеушіліктер, Тараптар арасында келіссөздер жүргізу жолымен мүмкіндігінше шешіледі.

7.2. Егер тараптар келісімге келе алмағанжағдайда, даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Орындаушының орналасқан жеріндегі сотта шешіледі.

8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

8.1. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жария шарт-оферта электронды түрде жасалады. Осы шарттың соңғы басылымдағы үлгісі Орындаушының веб-сайтында, соңғы өзгертулер мен толықтырулар енгізілген күні көрсетіліп орналастырылады.

8.2. Сайт арқылы тіркелу кезінде Тапсырыс беруші Шарт жасасу үшін өзі туралы дербес мәліметтерді енгізеды және олардың дұрыстығына өзі жауапты, ал Орындаушы өз тарапынан бұл мәліметтерді үшінші тұлғаға жария етпеуге кепілдік береді.

8.3. Шарт Тараптардың келісімі бойынша өзгеруі немесе толықтырылуы мүмкін. Өзгертулер мен толықтырулар енгізуге бастамашылық танытқан Тарап, екінші Тарапқа кем дегенде 5(бес) жұмыс күні бұрын тиісті хабарлама жіберуі тиіс. Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Шартқа енгізілген барлық толықтырулар мен өзгертулер,Тараптардың Қосымша келісімдерінде көрсетілуі тиіс.

8.4. Хаттар, хабарламалар поштамен, факсмиле байланысымен немесе электронды пошта арқылы жіберілуі тиіс. Орындаушының хабарламалары Шарттың 3.1.6. тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің телефонына немесе электронды поштасына жіберілуі тиіс.

8.5. Шартта қарастырылмаған барлық басқа жағдайларда Тараптар, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылықа алады.

8.6. Орындаушы, мемлекеттік органдардың және қоғамдық, саяси, діни ұйымдардың, қауымдастықтардың істеріне араласпайды және азаматтардың мақсаттарын жүзеге асыру кезінде саяси, діни мүдделері мен қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қызмет етпейді.

8.7. Орындаушының қызметі лицензиялауға жатпайды.

8.8. Бұл шарт Тапсырыс беруші Орындаушының іс-шараны ұйымдастыру қызметі үшін ақысын төленген сәттен бастап Тараптар үшін күшіне енген болып саналады және Тараптардың осы Шартпен көзделген міндеттемелерін толық орындаған сәтке дейін жарамды болып табылады. Төлем қызмет ақысы үшін 100% алдын ала төлем жасау арқылы жүзеге асырылады. Акция, арнайы ұсыныс болған жағдайда төлем төлеудің өзге де түрлері (бөліп төлеу) қарастырылуы мүмкін.

8.9. Тапсырыс беруші осы шартқа қоля қоя отырып Іс-шара барысында оның қатысуымен жасалған фото және бейне материалдарды және өзі туралы мәліметтерді Орындаушының өз қалауы бойынша пайдалануына, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарында көрсетуге, пайдалануға қайтымсыз келісім беретіндігі Тапсырыс берушіге ескертілген.

8.10. Тапсырыс беруші осы шарт-офертаға акцепт жасай отырып Тапсырыс берушіге осы шарттың мәтіні мен мәні түсінікті екендігінжәне осы шартта көрсетілген талаптармен толық бұлтарыссыз келісетіндігін растайды.

9. Орындаушы:

«Бизнес Бастау Кәсіпкерлік Мектебі» ЖШС

БСН 170640017564

«Kaspi Bank» АҚ

ЖСК KZ21722S000001320701

БСК CASPIKZKA

«Народный Банк Казахстана» АҚ

ЖСК KZ 916017131000002905

БСК HSBKKZKX

Мекен-жайы: Алматы қ., Қабдолов к-сі., 16 к1 үй, 605 оф.

E-mail: biznesbastaymektebi@gmail.com

17.01.2019 жылғы Іс-шара ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету туралы шарт-офертаға №1 Қосымша.

17.01.2019 жыл

Іс-шара (пакет) атауы Өткізілу күндер саны Қызмет көрсетілу тәсілі Қызмет көрсетілу тәсілін өзгерту мүмкіндігі Қатысу құны
«АЛАМАН» 8 Онлайн/оффлайн Иа «Оффлайн» 120 000 теңге
«Онлайн» 90 000 теңге
«ВИП» 1* Оффлайн Жоқ 100 000 теңге
«САМҒАУ» 8 Оффлайн Жоқ 400 000 теңге
«ӨЗГЕРІС» 1 Оффлайн Жоқ «ВИП» 50 000 теңге
«Стандарт» 20 000 теңге

* Өткізу күндер саны мен тәртібі Тараптардың келісімімен белгіленеді және қатысу құны 1 000 000 теңгеге дейін өзгеруі мүмкін.